Bảng giá

DẠY TRANG ĐIỂM CHUYÊN NGHIỆP, DẠY LÀM TÓC, DẠY CHỤP HÌNH

Sau khoá học có cấp chứng chỉ do Nguyễn HùngPhùng Thành Phương giảng dạy.

Dạy trang điểm chuyên nghiệp  10 triệu trở lên.

Dạy làm tóc 3 triệu trở lên. Dạy chụp hình 10 triệu trở lên